نیم نگاهی به گذشته

دختران سعودی در حال دوچرخه سواری در خیابان

دختران سعودی در حال دوچرخه سواری در خیابان

دختران سعودی در حال دوچرخه سواری در خیابان

دختران سعودی با نقاب و حجاب کامل در خیابان های عربستان به دوچرخه سواری پرداختند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دختران سعودی در حال دوچرخه سواری در خیابان را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

حکایت موضع عربستان در مورد آزادی زنان و دختران عربستانی همان حکایت دو بوم یک هوا است.ممنوعیت رانندگی در عربستان برای زنان و دختران سعودی قدمت تاریخی دارد و حتیبا تلاش های بسیار زیاد یک شاهزاده سعودی باز هم مجوز رانندگی به زنان و دختران در عربستان داده نشده است.

 

درحالیکه مفتی های وهابی سعودی رانندگی برای زنان و دختران را به علت ایجاد فساد حرام می دانند اما چند وقتی است که دختران سعودی اقدام به دوچرخه سواری در خیابان و معابر میکنند.

 

آزاد شدن دوچرخه سواری دختران عربستانی

تصاویری که رسانه های سعودی از دوچرخه سواری دختران عربستانی را متشر و پخش میکنند،جنجالی به پا شده که چگونه رانندگی در ماشین و محیط بسته خودرو حرام است ،اما سوار شدن به دوچرخه حلال و اجازه این کار صادر شده است.

مجوز دوچرخه سواری برای دختران و زنان سعودی از طرف مسئولان سعودی داده شده استکه می توانند در خیابان دوچرخه سواری کنند.

 

با دادن مجوز دوچرخه سواری در جده ، زنان و دختران سعودی نیز اقدام به این ورزش مفرح کردندکه منتقدان این عمل آن را مفسده نامیدند وحرام دانستند.

 

حال نقدی که به این اقدام مسئولان سعودی وارد شده است ،اینست که آیا رانندگی برای زنان سعودی حرام و مفسده است پس چگونه دوچرخه سواری مجاز است ؟

 

دختران سعودی به دوچرخه سواری در خیابان پرداختند ولی رانندگی در عربستان برای دخترها و زنان ممنوع می باشد حتی شاهزاده سعودی نیز نتوانست دوچرخه سواری و رانندگی را در عربستان آزاد نمایید او چندین بار از پادشاه عربستان خواست ولی او قبول نکرد.

 

دختران سعودی در حال دوچرخه سواری در خیابان

دختران سعودی در حال دوچرخه سواری در خیابان

دختران سعودی در حال دوچرخه سواری در خیابان

دختران سعودی در حال دوچرخه سواری در خیابان

دختران سعودی در حال دوچرخه سواری در خیابان

دختران سعودی در حال دوچرخه سواری در خیابان

جدیدترین مطالب