نیم نگاهی به گذشته

عکس های زن لخت با لباس زیر در خیابان های آمریکا

عکس های زن لخت با لباس زیر در خیابان های آمریکا

عکس های زن لخت با لباس زیر در خیابان های آمریکا

زن لخت با لباس زیر در خیابان های آمریکا حاضر شد. به گزارش سماتک یک زن لخت و برهنه در حالی که مستی زیاد داشت در بسیاری از خیابان های آمریکا تردد کرد و مردم از او عکس و فیلم تهیه کردند. عکس های زن لخت با لباس زیر در خیابان های آمریکا را در ادامه می بینید.

عکس های زن لخت با لباس زیر در خیابان های آمریکا

عکس زن لخت با لباس زیر در آمریکا

عکس های زن لخت با لباس زیر در خیابان های آمریکا

دانا هولمز” 32 ساله بعد از اینکه توسط پلیس به جرم رانندگی در مستی در شهر کول سیتی حومه شیکاگو ایالت ایلینویز دستگیر میشود به بازداشتگاه برده میشود و در انجا برای بازرسی بدنی او را لخت میکنند و بعد از بازرسی غیر قانونی و خشن او بدون هیچ گونه لباسی به سلول برده میشود و برهنه تا فردا در انجا رها می شود.

 

عکس های زن لخت با لباس زیر در خیابان های آمریکا

عکس های زن لخت و برهنه آمریکایی

عکس های زن لخت با لباس زیر در خیابان های آمریکا

او بعد از این اتفاق از پلیس شکایت میکند و خواستار بررسی دقیق پرونده میشود. محتوای شکایت او زیر پا گذاشته شدن حقوق شهروندی اش توسط پلیس و بازرسی بدنی بدون حکم قبلی یا دلیل موجه است. در جلسه دادگاه او پلیس های حاضر در آن شب گفتند که او در آن روز هیچ گونه همکاری با پلیس نمیکرد و همین باعث مضنون شدن ما به او شد ولی این دلایل برای قاضی کافی نبود و آن ها محکوم شناخته شدند.

عکس های زن لخت با لباس زیر در خیابان های آمریکا

دانا در این پرونده موفق شد علاوه بر زندان انداختن افسرها جریمه ۱۲۵ هزار دلاری را از آن خود کند. بعد از این پرونده مقرر شد که تمام بازرسی های بدنی باید با مجوز و بعد از بازرسی کاملا از آن فیلم برداشته شود تا درصورت شکایت بتوان به پرونده رسیدگی کرد.

عکس های زن لخت با لباس زیر در خیابان های آمریکا

تصاویر زن لخت با لباس زیر در آمریکا

جدیدترین مطالب