قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد

مراسم ویژه ای امروز در مشهد برگزار شد که تعدادی از مردم شهر مشهد در این مسابقه شرکت کرده بودند تا قشنگ ترین آدم برفی را درست نمایند خیلی از افراد تلاش خودشان را کردند و همه توانستند بهترین آدم برفی را درست نمایند روز قشنگی برای مردم مشهد بود هم تفریح کردند و هم توانستند آدم برفی های زیبای درست نمایند در این جشنواره زیبا تعدادی از بهترین و زیباترین آدم برفی ها را انتخاب و عکس های جالبی از آنها ثبت نمودند در ادامه تصاویری از قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد  را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید. دراین جشنواره مردم مشهد با حضور در محل نمایشگاه بین المللی به ساخت آدم برفی پرداختند.

 

جشنواره آدم برفی در مشهد

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

جشنواره آدم برفی در مشهد

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

جشنواره آدم برفی در مشهد

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

جشنواره آدم برفی در مشهد

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

جشنواره آدم برفی در مشهد

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

جشنواره آدم برفی در مشهد

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

جشنواره آدم برفی در مشهد

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

جشنواره آدم برفی در مشهد

قشنگ ترین آدم برفی های جهان در شهر مشهد + تصاویر

جدیدترین مطالب