قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره در خط شیراز راه اندازی شد. این قطار که گنجایش 440 نفر مسافر را دارد دارای لوکس ترین واگن های مسافربری است. قطار فدک پنج ستاره امکاناتی در حد هواپیما دارد و مهمانداران این قطار خانم و آقا هستند. قیمت بلیط قطار فدک شیراز در کلیه آژانس های کشور موجود است و قابل عرضه برای مسافران است. قطار فدک شیراز دارای یک واگن حمل خودرو نیز می باشد.

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

قطار فدک 5 ستاره (عکس)

جدیدترین مطالب