نیم نگاهی به گذشته

لخت شدن مرد میانسال برای به نمایش گذاشتن آلت تناسلی اش

لخت شدن مرد میانسال برای به نمایش گذاشتن آلت تناسلی اش

لخت شدن مرد میانسال در فرودگاه

لخت شدن مرد میانسال بسیاری از مسافران را در فرودگاه متعجب کرد یک مرد میانسال برای اینکه بتواند نظر خانم ها را به خودش جلب کند پس از اینکه وارد فرودگاه شد آلت تناسلی اش را به نمایش گذاشت پلیس امنیت فرودگاه مایورکا پالما اسپانیا، روز گذشته در کمال تعجب، مسافری برهنه را بازداشت کرد، مرد میانسال که بی توجه به حاضرین، لباس هایش را از تن خارج کرده و با خونسردی کامل روی صندلی سالن پرواز فرودگاه جا خوش کرده بود با بدن لخت به دختران و زنان که در حال عبور بودند آلت تناسلی اش را نشان می دهد.

 

عکس لخت شدن مرد میانسال را در پایین می بینید چهار پلیس به سختی توانستند او را از سالن شلوغ دور کرده و برای بازپرسی با خود ببرند. پس از بازجویی های اولیه، مسافر لخت عنوان کرد برای به نمایش گذاشتن آلت تناسلی اش و جلب نظر زنان و دختران این کار را انجام داده است.

لخت شدن مرد میانسال برای به نمایش گذاشتن آلت تناسلی اش

کاربران پس از انتشار عکس های لخت شدن مرد میانسال این خبر، موضوع را شبیه یک شوخی و شیرین کاری از سمت مرد میانسال دانسته و برخی نیز گفته اند او بلاشک از یک ماده مخدر استفاده کرده است. زنان و دختران با تعجب به مردی که با وضعیتی نامتعارف در سالن پرواز مشغول قدم زدن بود، نگاه می کردند و در این میان یک زن مشغول صحبت کردن با وی شد.

جدیدترین مطالب