نخستین پلیس زن در کشور آمریکا که باحجاب است + تصاویر

نخستین پلیس زن در کشور آمریکا که باحجاب است + تصاویر

مگر میشود در آمریکا هم با حجاب بود، آن هم به عنوان یک پلیس؟!

 

نخستین پلیس زن در کشور آمریکا که باحجاب است را در ادامه این پست سایت سماتک مشاهده می کنید. شاید یکی از عجیب ترین خبر هایی که در این چند روز شنیدیم پلیس زن آمریکایی بود که دارد با این حجاب زیبایش به فعالیت و خدمت خود به مردم ادامه میدهد. به گزارش سایت سماتک به نظر میرسد که دموکراسی مطلق در یک کشور این است که هرکس با هر عقیده ای بتواند در حرفه یا شغلی که استعدادش را دارد فعالیت کند بدون ترس از اینکه مورد اهانت قرار بگیرد. یکی از زیباترین خبر هایی بود که شنیدیم یک زن با حجاب در آمریکا میتواند پلیش شود !

 

ولین پلیس محجبه در شهر «دیربورن» آمریکا فعالیت خود را آغاز کرد. خانم «امل شموط» به عنوان اولین پلیس محجبه در آمریکا فعالیت خود را آغاز کرد. مسئولان محلی ایالت «میشیگان» آمریکا این زن لبنانی‌الاصل را برای انجام مأموریت به شهر «دیربورن» فرستادند.

نخستین پلیس زن در کشور آمریکا که باحجاب است + تصاویر

نخستین پلیس زن در کشور آمریکا که باحجاب است + تصاویر

نخستین پلیس زن در کشور آمریکا که باحجاب است + تصاویر

نخستین پلیس زن در کشور آمریکا که باحجاب است + تصاویر

 

نخستین پلیس زن در کشور آمریکا که باحجاب است

جدیدترین مطالب