کار شرم آور دندانپزشک مرد با بیماران + تصاویر

کار شرم آور دندانپزشک مرد با بیماران + تصاویر

کار شرم آور دندانپزشک مرد با بیماران

 

بسیاری از افراد در جهان هستند که کودکان را مورد آزار و اذیت انجام می دهند . دندانپزشک مرد کارهای زشت و ناپسندی با کودکان انجام می داد لو رفت.او بچه ها را محکم با طناب می بست.و بعد از آن که بی حسی میزد دندان های آنها را شروع به پر کردن می کرد.

 

لو رفتن کار وحشتناک دندانپزشک با بچه ها +تصاویر

به گزارش سایت سماتک هوشیاری یک مادر ، دست کثیف یک دندان پزشک بیرحم را رو کرد ! به گزارش سماتک یک دندان پزشک پیر و بیرحم رفتاری با کودکان بیمار انجگام میداد که پس از افشای آن پروانه طبابتش باطل شد ! به گزارش سایت سرگرمی سماتک این دکتر برای کار وحشتناکش از قبل تختی با بندهای محکم تهیه کرده بود و بچه ها را محکم به تخت میبست .

 

مراجعه به دندانپزشک برای بسیاری از افراد ترسناک و رعب‌آور است اما در واقع اکثر دندانپزشکان کار ترسناکی انجام نمی‌دهند و این موضوع فوبیایی شایع بین مردم است. با این وجود اتفاقی که در فلورادو در مطب دندانپزشک اطفالی به نام هاروارد شینیدر افتاد طبیعی نیست.

 

به گزارش سماتک ماجرا ازین قرار است که در سال ۲۰۰۵ مادری فیلمی از روند درمان پسرش ضبط کرد که باعث شد داستان‌هایی که از طرف کودکان بعد از بیرون آمدن از مطب دندانپزشک تعریف می‌شد جدی گرفته شود.

 

کار شرم آور دندانپزشک مرد با بیماران + تصاویر

فک بریل موتلی ۸ ساله وقتی از مطب بیرون آمد به شدت ورم کرده بود. او ۸ دندان را نزد این پزشک کشیده بود و داستان وحشتناکی تعریف می‌کرد و این موضوع باعث شد مادرپسر سه ساله‌ای که قرار بود بعد از او وارد مطب شود دوربین موبایلش را روشن کند تا از اوضاع مخفیانه فیلم بگیرد.

 

مادر به سرعت با شنیدن اولین جیغ فرزندش ضبط را روشن کرد. آنچه ضبط شده مو بر تن هر انسانی راست می‌کند. این پزشک تختی تهیه کرده بود که به کمک آن کودک را کاملا محکم می‌بست تا نتواند به هیچ عنوان تکان بخورد و بعد بدون بیحسی به سرعت شروع به کشیدن یا پر کردن دندان می‌کرد.

 کار شرم آور دندانپزشک مرد با بیماران + تصاویر

مادر با مشاهده زجری که این پزشک ۷۸ ساله به فرزندش وارد می‌کند به سرعت فیلم را قطع کرده و مداخله می‌کند و به پلیس زنگ می‌زند. در عین حال با به انتشار گذاشتن فیلم ضبط شده در شبکه‌های اجتماعی از سایر مادران می‌خواهد علیه این پزشک شکایت کنند. بعد از رای دادگاه پروانه طبابت این پزشک باطل شد.

جدیدترین مطالب