نیم نگاهی به گذشته

جمجمه هابیل فرزند حضرت آدم (ع) در اسپانیا + تصاویر

جمجمه هابیل فرزند حضرت آدم (ع) در اسپانیا + تصاویر

جمجمه هابیل فرزند حضرت آدم (ع) در اسپانیاکشف شد. هابیل اولین انسان روی زمین است که توسط برادرش قابیل به قتل رسیده است.

جمجمه هابیل فرزند حضرت آدم (ع) در اسپانیا + تصاویر

باستان شناسان با توجه به آثار این جمجمه و قدمت آن به این نتیجه رسیده اند که این جمجمه مربوط به اولین مقتول روی زمین یعنی هابیل فرزند حضرت آدم (ع) است

جمجمه هابیل فرزند حضرت آدم (ع) در اسپانیا + تصاویر

این جمجمه در منطقه “لوس هویسوس” اسپانیا کشف شده که قدمت این سرزمین به صدها هزار سال برمی گردد. به نقل از روزنامه کویتی “الانباء”؛ باستان شناسان به جمجمه ای دست پیدا کردند که معتقدند مربوط به اولین انسانی است که روی زمین کشته شده است.

جمجمه هابیل فرزند حضرت آدم (ع) در اسپانیا + تصاویر

بر پایه این گزارش؛ این جمجمه در منطقه “لوس هویسوس” اسپانیا کشف شده که قدمت این سرزمین به ۴۳۰هزار سال برمی گردد. این جمجمه آثار دو ضربه روی آن دیده می شود که از یک شی واحدی مانند سنگ یا چوب به وجود آمده است.

جمجمه هابیل فرزند حضرت آدم (ع) در اسپانیا + تصاویر

جدیدترین مطالب