لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

خودروی 500 میلیون تومانی به طویله گوسفندان تبدیل شد

مجموعه : اخبار گوناگون
خودروی 500 میلیون تومانی به طویله گوسفندان تبدیل شد

یک دامدار عربستانی خودروی 500 میلیون تومانی به طویله گوسفندان تبدیل شد.  یک دامدار عربستانی خودرو رنجرور(RANGE ROVER) مدل 2014 خود را به آغل گوسفندان و وسیله حمل و نقل علوفه تبدیل کرد.ارزش این خودرو 600 هزار ریال سعودی ، افزون بر پانصد میلیون تومان گزارش شده است.

 چنین رفتاری در برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تازگی ندارد.

از جمله شرکت خودروسازی مشهور رولز رویس،  اسفند ماه سال گذشته  از یک شهروند اماراتی به خاطر حمل علوفه با اتومبیل خود شکایت کرد.

 

 

 

جدیدترین مطالب