نیم نگاهی به گذشته

قطع کردن دست جوان سوری به اتهام دزدی (18+)

قطع کردن دست جوان سوری به اتهام دزدی (18+)

گروه تروریستی خود مختار و تکفیری داعش به تازگی دست یک جوان سوری را به اتهام دزدی و سرقت از منازل در ملا عام قطع کردند. در ادمه تصاویری از قطع کردن دست این جوان توسط داعش را می بینید. برای اولین بار این گروه پس از جنایت تروریستی اقدم به پانسمان دست جوان کردند.

قطع کردن دست جوان سوری به اتهام دزدی (18+)

قطع کردن دست جوان سوری به اتهام دزدی (18+)

قطع کردن دست جوان سوری به اتهام دزدی (18+)

قطع کردن دست جوان سوری به اتهام دزدی (18+)

قطع کردن دست جوان سوری به اتهام دزدی (18+)

قطع کردن دست جوان سوری به اتهام دزدی (18+)

قطع کردن دست جوان سوری به اتهام دزدی (18+)

قطع کردن دست جوان سوری به اتهام دزدی (18+)

 

 

 

جدیدترین مطالب