لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

راننده تاکسی های اروپا اعتراض کردند

مجموعه : اخبار گوناگون
راننده تاکسی های اروپا اعتراض کردند

 

میدان ترافالگار در لندن نیز از تاکسی ها خالی شده است و تاکسی داران معتقدند این نرم افزار به جای تاکسی متر هم کار می کند و در نتیجه غیرقانونی است. در لندن، تنها تاکسی های سیاه می توانند از چنین تاکسی متری استفاده کنند.

 

رانندگان تاکسی اروپایی در اعتراضی همگانی به نرم افزارهای رزرو تاکسی چون Uber، از خدمت رسانی خودداری کردند.

 

 

حمل و نقل در پاریس، مادرید، لندن، میلان، برلین و دیگر شهرها به دلیل اعتراض تاکسی رانان به سرویس های رزرو تاکسی از طریق نرم افزارهای تلفن های هوشمند با مشکل مواجه شد.

 

تاکسی رانان مادرید از جدی ترین مخالفان این سرویس هستند به گونه ای که صنف تاکسی داران پایتخت، از رانندگان خواسته تا ۲۴ ساعت هیچ گونه مسافری سوار نکنند.

 

میدان ترافالگار در لندن نیز از تاکسی ها خالی شده است و تاکسی داران معتقدند این نرم افزار به جای تاکسی متر هم کار می کند و در نتیجه غیرقانونی است. در لندن، تنها تاکسی های سیاه می توانند از چنین تاکسی متری استفاده کنند.

 

در اعتراض لندن، حدود ۴۰۰۰ تاکسی دار شرکت کرده اند. همچنین در میلان، رم و ناپل نیز جنبش های ملایم تری راه افتاده است.

 

 

 

جدیدترین مطالب