لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

مجموعه : اخبار گوناگون
وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

در این قطار 65 توریست آمریکایی و اروپایی با 35 خدمه سوار بر لوکس ترین قطار گردشگری و کلاسیک شدند و پس از گذشتن از اصفهان، زنجان و شیراز به تهران رسیدند.

 

قطار 5 ستاره و بین المللی گردشگری صبح روز دوشنبه وارد ایستگاه راه آهن تهران شد.

 

سفر با قطار 5 ستاره گردشگری از بوداپست مجارستان شروع شد و پس از گذشتن از بلغارستان و ترکیه وارد ایران شد. این گردشگران که قرار است حدود 13 روز در ایران بمانند، تاکنون از جاذبه های زنجان شیراز و اصفهان دیده کرده اند و قرار است در ادامه مسیر ضمن بازدید از تهران به یزد، کرمان و خراسان رضوی بروند.

 

این گروه 150 نفر هستند که بخش اول آبان وارد ایران شدند و بخش دوم شامل  65 نفر شب گذشته به ایران آمدند. آنها قرار است از کاخ ها و موزه های تهران بازدید کنند. عکس های محمد حسین ولایتی عکاس فارس و سیامک ابراهیمی عکاس تسنیم از ورو گردشگران به تهران را در زیر می بینید.

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

وارد شدن قطار لوکس گردشگران اروپایی به تهران

 

 

 

جدیدترین مطالب