نیم نگاهی به گذشته

خبرنگاران زن برای مصاحبه با این وزیر باید لخت شوند

خبرنگاران زن برای مصاحبه با این وزیر باید لخت شوند

خبرنگاران زن برای مصاحبه با این وزیر باید لخت شوند. این خبری است که به تازگی نتانیاهو را به شدت عصبانی کرده است. در این راستا دفتر نتانیاهو از طریق مطبوعات به خاطر این حادثه که به نظر نمی رسد اولین بار بوده باشد، عذرخواهی کرد.

 

نیروهای امنیتی، سه خبرنگار زن خارجی را وادار کردند پیش از ورود به دفتر نتانیاهو برای انجام مصاحبه، لخت شوند. به گزارش سماتک به نقل از سایت لبنانی النشره، این سه خبرنگار زن که ناگزیر شده بودند، اخیرا به خاطر مصاحبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی حتی لباس های زیر خود را دربیاورند در مطبوعات به این مساله پرداختند. این مساله نتانیاهو را عصبانی کرد.

 

جمعیت بین المللی روزنامه نگاران نیز این اقدام را اهانت بار، بی فایده و شنیع توصیف کرد. در این راستا دفتر نتانیاهو از طریق مطبوعات به خاطر این حادثه که به نظر نمی رسد اولین بار بوده باشد، عذرخواهی کرد.

 

جدیدترین مطالب