لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اینجا سواحل ایران است یا سواحل آنتالیا ؟!!!

مجموعه : اخبار گوناگون
اینجا سواحل ایران است یا سواحل آنتالیا ؟!!!

اینجا سواحل ایران است یا سواحل آنتالیا ؟!!! 

در برخی از نقاط دریای شمال بی بند و باری و فساد بیداد می کند. به گزارش سماتک به نقل از بلاغ مازندران اینجا سواحل شمال است که زنان در آن به خوبی حجاب را رعایت نمی کنند. این خبر و عکسها برگرفته شده از خبرگزاری بلاغ استان مازنداران است این روزها ابتذال در سواحل دریای خزر بی داد میکند.

 

بعضی مواقع اشتباه می گیریم اینجا ایران است یا سواحل مدیترانه , به خبرگزاری اهروصال : برخی از شهرک های موجود در بابلسر به دلیل محصور بودن آن اجازه ورود به نیروی انتظامی را نمی دهند . از این رو این شهرک ها با آزادی تمام و بدون هیچ کنترلی اقدام به برداشتن روسری و آقایان با مایو در حال تردد هستند .

 

معمولا قطعات زمین مشرف به دریا تعداشون بسیار کم است اما همین تعداد با ایجاد دیوار کشی یک شهرک را برای خود تاسیس می کنند و در این میان افراد سودجوی وجود دارند که با بی حجابی و پوششهای نامناسب مناطق تفریحی را به جولانگاه فساد هدایت می کنند .

اینجا سواحل ایران است یا سواحل آنتالیا ؟!!!

اینجا سواحل ایران است یا سواحل آنتالیا ؟!!!

اینجا سواحل ایران است یا سواحل آنتالیا ؟!!!

اینجا سواحل ایران است یا سواحل آنتالیا ؟!!!

اینجا سواحل ایران است یا سواحل آنتالیا ؟!!!

اینجا سواحل ایران است یا سواحل آنتالیا ؟!!!

اینجا سواحل ایران است یا سواحل آنتالیا ؟!!!

اینجا سواحل ایران است یا سواحل آنتالیا ؟!!!

اینجا سواحل ایران است یا سواحل آنتالیا ؟!!!

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب