لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تجاوز جنسی به زن باردار در وسط خیابان (تصاویر 18+)

مجموعه : اخبار گوناگون
تجاوز جنسی به زن باردار در وسط خیابان (تصاویر 18+)

همانطور که در تصاویر می بینید این مرد سیاه پوست آمریکایی به دلیل خوردن مقدار زیادی مشروبات الکلی زن جوانی را که دو ماهه باردار بود مجبور کرد تا در وسط خیابان لخت شود و سپس به این زن تجاوز جنسی کرد.

تجاوز جنسی به زن باردار در وسط خیابان (تصاویر 18+)

یک زن باردار در حال قدم زدن در یکی از خیابان های منهتن امریکا مورد حمله یک مرد سیاه پوست قرار گرفت که قصد تجاوز به او را داشت. این مرد حتی این زن را که حدود دو ماه باردار بود را وادار به درآورن لباس هایش می کند.

تجاوز جنسی به زن باردار در وسط خیابان (تصاویر 18+)

حتی بعد از مدتی این مرد متجاوز بعد از مشاهده این که این زن به حرف او گوش نمی دهد اسلحه اش را درآورده و او را به زور وادار به این کار می کند. پس از مدتی این زن شروع به جیغ زدن می کند و مرد سیاه پوست او را وادار می کند که به داخل یک ماشین برود.

تجاوز جنسی به زن باردار در وسط خیابان (تصاویر 18+)

ولی این مردی وقتی می بیند که کاری از دستش بر نمی آید شروع به فرار کردن می کند. پلیس هنوز او را دستگیر نکرده است اما نشانه هایی از او دارد که امیدوار است او را پیدا کند.

تجاوز جنسی به زن باردار در وسط خیابان (تصاویر 18+)

جدیدترین مطالب