لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

ماری که سینه زن جوان را بوسید + عکس

مجموعه : اخبار گوناگون
ماری که سینه زن جوان را بوسید + عکس

یک مار غیر سمی که متعلق به همسایه این زن بود به تازگی با آمدن در رختخواب این زن بوسه ای را روی سینه های این زن زد. مادر جوانی اهل روستای گوردبریج واقع در ایالت فیفی در ساحل اسکاتلند شرقی می گوید هنگامی که صبح از خواب بیدار شدم چیزی را روی سینه ام احساس نمودم.فکر کردم بچه هام به شوخی چیزی روی سینه ام قرار دادند به همین خاطر زیاد مساله را جدی نگرفتم.تا اینکه حرکتی را روی بدنم احساس کردم.کمی لحاف را کنار زدم  با مار بلندی  روی سینه ام مواجه شدم.

ماری که سینه زن جوان را بوسید + عکس

از ترس جرات نفس کشیدن نداشتم.یکباره جیغی سر دادم و لحاف را از روی تخت پرت کردن انطرف.اما در ناحیه سینه سوزشی احساس کردم .لباس خود را پایین زدم.اثر نیش مار بود.با خود گفتم الان است که بمیرم.در همین خیال و افکار بودم که پسرم را مشاهده نمودم که در ان موقعیت خطرناک دارد از من عکس می گیرد.چند لحظه بعد همسایه دیوار به دیوارمان اقای گارت نیون از جیغی که من کشیده بودم فورا خودش را به خانه ما رساند.

 
هنگامی که سر رسید به من اطمینان داد که مار متعلق به اوست و نیش از سمی نیست.خانم کارولین می گوید نفس راحتی کشیدم هنگامی که خبر غیرسمی بودن مار را شنیدم.گارت 21 ساله می گوید از شش ماه پیش مار را گم کردم و انرا جایی ندیدم.تا کنون کسی را نیش نزده است و با جیغ شما خودم را فورا به این جا رساندم.پسر خانم کارولین گریفین عکس گرفته شده از مادرش را در فضای مجازی منتشر نمود.

 

 

 

جدیدترین مطالب