لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

میسر سازی برداشت از حساب های دیگر صاحب حساب چک بلامحل

مجموعه : اخبار گوناگون
میسر سازی برداشت از حساب های دیگر صاحب حساب چک بلامحل

برداشت از حساب های دیگر صاحب حساب چک بلامحل میسر می شود. دبير کل بانک مرکزي گفت:  طرح چکاوک براي ساماندهي چک ها از ابتداي مهر در 4 استان اجرايي شد و بهمن يا اسفند در کل کشور اجرايي مي شود. احمدي بيان داشت:  يکي از ويژگي هاي اين طرح اين است که دريافت کننده چک مي تواند از داشتن چک برگشتي صاحب چک مطلع شود و امکان برداشت وجه چک از حساب هاي ديگر صاحب چک امکانپذير است.

 

 

منبع: مهر

 

 

جدیدترین مطالب