نیم نگاهی به گذشته

در بدن این پسر یک حلزون دریایی زندگی می کند

در بدن این پسر یک حلزون دریایی زندگی می کند

در بدن این پسر یک حلزون دریایی زندگی می کند که مادر این پسر بچه توانست این جانور را از بدن پسرش خارج کند.

در بدن این پسر یک حلزون دریایی زندگی می کند

وقتی راشل فرانکلین، ساکن اُرنج کانتی، کالیفرنیا، پس از برگشت به خانه متوجه شده است که ورم روی زانوی پسرش به‌اندازه یک پرتقال بزرگ شده است و به‌شدت درد می‌کند، به پزشکی مراجعه کرده است. به گزارش سماتک طبق تشخیص پزشک، پاول دچار عفونت استاف شده بود که در اثر باکتری استافیلوکوک به وجود می‌آید. برای درمان وی آنتی‌بیوتیک تجویز شد و از مادر وی خواسته‌شده که به‌هیچ‌عنوان به ورم فشار وارد نشود و تحت فشار قرار نگیرد.

در بدن این پسر یک حلزون دریایی زندگی می کند

هرچند زمانی که این تورم پوستی سیاه شد و چرک از آن بیرون آمد، مادر توصیه پزشک را نادیده گرفته است و ورم را فشار داده است  و شیء مانند سنگ از آن خارج و نهایتاً مشخص شده است که این جانور یک حلزون دریایی می باشد!

در بدن این پسر یک حلزون دریایی زندگی می کند

به نقل از زیست‌شناس دان راسکین، سواحل غربی آمریکا زیستگاه این حلزون با نام لیتورینا اسکوتولاتا است. این موجود می‌تواند در دما و آب مختلف زنده بماند هفته‌ها خارج از آب دوام بیاورد.

جدیدترین مطالب