نیم نگاهی به گذشته

این تختخواب دزدها را دستگیر می کند + تصاویر

این تختخواب دزدها را دستگیر می کند + تصاویر

دانشمندان تختخوابی را طراحی کرده اند که در داخل آن تعداد زیادی اسلحه جاسازی می شود. با این تختخواب می تونید کاری بکنید که آقا دزده از کرده خودش پشیمون بشه!

 

برای اینکار کافی است که یه گوشه از تختخواب رو باز کنید تا با انواع اقسام اسلحه ها برای مقابله با دزدها روبرو بشین، با این اسلحه ها می تونید حال دزد رو جا بیارین. قیمت این تخت خواب از ۲۲۰۰ دلار تا ۴۰۰۰ دلار متغیر است.

این تختخواب دزدها را دستگیر می کند + تصاویر

این تختخواب دزدها را دستگیر می کند + تصاویر

این تختخواب دزدها را دستگیر می کند + تصاویر

این تختخواب دزدها را دستگیر می کند + تصاویر

 

 

 

جدیدترین مطالب