لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

دختر دانشجو در حمام بود و مرد همسایه به زور وارد حمام شد …

مجموعه : اخبار حوادث
دختر دانشجو در حمام بود و مرد همسایه به زور وارد حمام شد …

دختر دانشجو در حمام بود و مرد همسایه به زور وارد حمام شد …

 

این اتفاق در حالی افتاد که دختر بیچاره در حمام بود ولی این مرد به زور و نا خواسته وارد حمام می شود این مرد قصد تجاوز به این دختر دانشجو را داشت ولی او متوجه نیت پلید و شوم مرد شده و به پلیس خبر می دهد.

 

حمام کردن دختر دانشجو و ورود مرد لخت همسایه

دختر دانشجو که در منزل خود مشغول دوش گرفتن بود و تنها هم زندگی می کرد ناگهان با ورود مرد همسایه به داخل حمام شوکه شد. دختر دانشجو زمانی که در حمام بود فکرش را هم نمی کرد که مرد همسایه چه نقشه ای دارد.مرد پناهجو با اینکه متاهل بود بارها و بارها به دختر دانشجویی که همسایه آن ها بود پیشنهاد همخوابی می داد اما همیشه با مخالفت این دختر دانشجو مواجه می شد.

 

تا اینکه این مرد مراکشی که از سال ۲۰۰۵ به آلمان مهاجرت کرده بود یک شب زمانی که دختر دانشجو همسایه که تنها زندگی می کرد در حمام بود مرد همسایه در را باز کرد و به آرامی وارد خانه وی شد. سپس لباس هایش را در آورده به طرف در حمام می رود تا نیت پلید خود را عملی کند

 

اما دختر دانشجو متوجه حضور مرد همسایه در خانه می شود و پس از درگیری با وی او را در حمام زندانی کرده از خانه خارج می شود و با پلیس تماس می گیرد، پس از حضور پلیس این دختر جوان به طرف ماشین پلیس با وضعی نامناسب می رود و از آن ها طلب کمک می کند، پلیس نیز با اقدامات امنیتی این مرد کثیف را دستگیر می کنند.

جدیدترین مطالب