تصاویر امیر غربت یکی از اشرار و اراذل معروف مشهد

تصاویر امیر غربت یکی از اشرار و اراذل معروف مشهد

تصاویر امیر غربت یکی از اشرار و اراذل معروف مشهد

 

امیر غربت در مشهد دستگیر شدو در خیابانها مشهد بصورت آشکارا و بدون نقاب گردانده شد تا مردم قیافه او را بشتاسند اگر از امیر غربت شکایتی دارند به دادستان کل شهر مشهد شکایت نمایند در ادامه جزئیات این دستگیری شرور معروف را ببینید.

 

دستگیری امیر غربت لات معروف مشهد

 

به گزارش پورتال سماتک : شرور معروف به امیر غربت به اتهام شرب خمر، سرقت، ضرب و جرح، قدرت نمایی با شمشیر، چاقو، اسلحه، تبر و ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال، اخلال در نظم عمومی، تخریب و آتش‌سوزی روانه زندان شده است.

 

انتشار بدون پوشش تصاویر فرد شرور با دستور مقام قضایی جهت شناسایی او از سوی شکات احتمالی صادر شده است.

گرداندن شرور معروف منطقه مهر مادر مشهد در سطح شهر

تصاویر امیر غربت یکی از اشرار و اراذل معروف مشهد

تصاویر امیر غربت یکی از اشرار و اراذل معروف مشهد

امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر

تصاویر امیر غربت یکی از اشرار و اراذل معروف مشهد

تصاویر امیر غربت یکی از اشرار و اراذل معروف مشهد

امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر

تصاویر امیر غربت یکی از اشرار و اراذل معروف مشهد

تصاویر امیر غربت یکی از اشرار و اراذل معروف مشهد

امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر

تصاویر امیر غربت یکی از اشرار و اراذل معروف مشهد

جدیدترین مطالب