نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

مجموعه : اخبار حوادث
تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند

اراذل و اوباش تهران که در خیابان مزاحم مردم می شدند و یا معتاد بودند دستگیر شدند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

 به گزارش سماتک: طرح سراسری دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمان محلات شهر تهران از شب گذشته در تهران آغاز شده و ماموران پلیس امنیت در ۸۵ عملیات که در ۳۳ پارک و ۷۰ قهوه خانه انجام دادند، موفق شدند این افراد را شناسایی و دستگیر کنند.

 

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند و در مکانی از تهران جمع آوری شدند این اراذل که بسیار خطرناک هستند و به ناموس مردم مزاحم می شدند در تهران بسیار معروف و مشهور هستند در این عملیات بزرگ بسیاری از این اراذل و اوباش ها دستگر و زندانی شدند.

 

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند + تصاویر

تعداد زیادی از اراذل و اوباش تهران دستگیر شدند

 

منبع: mizanonline.ir

جدیدترین مطالب