لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

حمله جنگنده های سعودی به مردم بی گناه (تصاویر 18+)

مجموعه : اخبار حوادث
حمله جنگنده های سعودی به مردم بی گناه (تصاویر 18+)

حمله جنگنده های سعودی به مردم بی گناه

جنگنده های سعودی به مردم بی گناه شهر صعده حمله کردند و تعدادی از مردم را قتل عام کردند. تصاویری که در ادامه می بینید حمله جنگنده های سعودی به مردم بی گناه را نشان می دهد.

حمله جنگنده های سعودی به مردم بی گناه (تصاویر 18+)

حمله جنگنده های سعودی به مردم بی گناه (تصاویر 18+)

حمله جنگنده های سعودی به مردم بی گناه (تصاویر 18+)

حمله جنگنده های سعودی به مردم بی گناه (تصاویر 18+)

 

جدیدترین مطالب