تصاویر اعضای بدن انسان در یخچال خانه زن و شوهر آدم خوار (18+)

تصاویر اعضای بدن انسان در یخچال خانه زن و شوهر آدم خوار (18+)

تصاویر اعضای بدن انسان در یخچال خانه زن و شوهر آدم خوار

آدم خوار در بین بسیاری از مردم مرسوم می باشد این زن و شوهر هم مزه آدم را بسیار دوست دارند و غذایشان آدم می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویر اعضای بدن انسان در یخچال خانه زن و شوهر آدم خوار (18+) را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

به گزارش سماتک: یک زوج روسی که آدمخواری می کردند و بیش از سی نفر را خورده بودند توسط پلیس روسیه دستگیر شدند.

 

این خبر شوک بزرگی را در بین اهالی منطقه و شنوندگاناین خبر وحشتناک ایجاد کرده است. آدمخوار در یکی از شهرهای جنوبیبه نام کراسنودار روسیه ،زن و شوهری زندگی میکردند آدمخوار که ازآدمها تغذیه می کردند و بعد از کشتنشان آنها را میخوردند.

تصاویر اعضای بدن انسان در یخچال خانه زن و شوهر آدم خوار (18+)

زوج آدمخوار در حین آدم خوردن

 

آدمخواری رسم این زن و شوهر می باشد و این زوج دوست دارند به جای غذا آدمخواری نمایند در یجچال این زوج اعضای بدن در ظرف های مختلف قرار داشت که پلیس در حین آدمخواری این زن و شوهر را دستگیر نموده است .

 

طبق تحقیقات انجام شده توسط پلیس این زوج از قبل ازسال ۲۰۰۰ تغذیه خود را عوض کرده و ادمخواری کرده اند.تاکنون بیش از ۳۰ زن و مرد را کامل خوردند. آنها بعد از دزدیدنافراد آنها را به قتل می رساندند و بعد تیکه تیکه کرده و در یخچال قرار میداند و به مرور میخوردند.پلیس این آدمخواران را گیر انداخته و بازداشت کردند.

تصاویر اعضای بدن انسان در یخچال خانه زن و شوهر آدم خوار (18+)

آدم خواری توسط یک زن و شوهر

تصاویر اعضای بدن انسان در یخچال خانه زن و شوهر آدم خوار (18+)

جدیدترین مطالب