لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

کشیدن پسر بچه روی زمین با موتور به مدت 72 ساعت

کشیدن پسر بچه روی زمین با موتور به مدت 72 ساعت

مادر بی رحم چینی برای تنبیه پسرش او را به مدت 72 ساعت روی زمین با موتور کشاند. تصاویر بستن پسر بچه به موتور و کشیدن روی زمین به مدت 72 ساعت را در سایت سماتک می بینید. متاسفانه رفتار بیرحمانه والدین نسبت به فرزندانشان در سالهای اخیر موجب بروز حوادث تلخی شده و بارها با واکنش تند کاربران شبکه های اجتماعی همراه شده مثل مادر چینی که ادعا کرد 3 روز است فرزندش را با دستان بسته به پشت موتور بسته و کف خیابان می کشد تا درسی به او بدهد فراموش نشدنی.

کشیدن پسر بچه روی زمین با موتور به مدت 72 ساعت

کودکان و بزرگسالان در خیابان های گوشه ای از چین شاهد رفتار بیرحمانه مادری با فرزندش بودند ، مادری که پسر خود را با دستان بسته به عقب موتور وصل کرده و چند روزی است او را کف خیابان می کشاند تا به گفته ی خودش درسی به او بدهد. تصاویر جنجال برانگیز و ناراحت کننده که به سرعت و برای اطلاع رسانی به نیروهای مسئول در فضای مجازی پخش شد .

 

یکی از رهگذران شاهد این ماجرای خشم برانگیز نتوانست خود را کنترل کند و برای نجات کودک دست به کار شد اما با مقاومت مادر روبرو گشت ؛ در همین درگیری لفظی بود که زن چینی به افرادی که قصد کمک به پسرش را داشتند گفت می خواهد فرزندش را ادب کند و درس بزرگی به او بدهد برای همین است که 3 روز پی در پی چنین رفتار و تنبیهی را اجرا می کند.

کشیدن پسر بچه روی زمین با موتور به مدت 72 ساعت

کودک به دلیل دردی که از کشیده شدن کف خیابان احساس می کند آرام و بی صدا گریه می کند و همین موجب خشم شاهدان است .ویدئو و تصاویری که از این رفتار زشت و کودک آزاری در فضای مجازی منتشر شد هجوم پیام ها به سمت پلیس منطقه را به همراه داشت ، پیام هایی که خواستار صلب حزانت پسربچه از مادرش بود.

جدیدترین مطالب