خوشگذرانی مربی ایرانی در دیسکوهای برزیل

خوشگذرانی مربی ایرانی در دیسکوهای برزیل

مربی ایرانی در دیسکو برزیل 

در جامعه ی امروز ما خیلی از آدم هایی دور و برمان هستند که به اصطلاح برای هه جانماز آب میکشند و ادعای خوب بودن دارند ولی در عوض از کار خدا آنها را در جاهایی میبینند که تمام شخصیتشان زیر سوال میرود. یکی از مربی های عزیز کش.رمان که از این قسم آدمها بوده است، در یکی از دیسکوهای برزیل دیده شده است:

 

مربی مشهور ایرانی در دیسکوهای برزیل:

یکی از مربیان لیگ برتری که به شدت ادای آدم های با اخلاق را درمی آورد اما متاسفانه به شدت اهل کارهای ضد اخلاق است و در بحث فوتبالی با دلال ها نشست و برخاست دارد و فقط از یک کانال خاص بازیکن می گیرد.

 

این مربی ظاهرسازی می کند و با مظلوم نمایی از پاک بودن و پاک زندگی کردن چه در فوتبال و چه در زندگی خصوصی حرف می زند اما به قول شاعر انگار چون به خلوت می رود آن کار دیگر می کند!

 

این مربی بی اخلاق مدت ها قبل سفری به برزیل داشت تا بازیکن انتخاب کند اما از این سفر تصاویر و فیلم هایی از طریق یک ایرانی مقیم برزیلی به دست مدیران باشگاهش رسیده که نشان می دهد این مربی مدعی اخلاق، به جای حضور در تمرین تیم ها و تماشای بازی بازیکنان مدنظر باشگاه، هر شب به دیسکوهای مختلف در برزیل می رفته و در حال فتح نایت کلاب ها بوده است!

 

گویا از این مربی بی اخلاق که ادای بااخلاق ها را درمی آورد تصاویر و فیلمی موجود است که او را در حالت غیرطبیعی کنار بدکاره ها نشان می دهد! دوست داریم بدانیم این مربی بااخلاق دقیقا در دیسکوهای برزیل چه می کرده است؟ آیا او در حال ارشاد جوانان برزیلی بوده تا به راه راست هدایت شوند؟ این ظاهرسازها بیشترین لطمه را به اخلاق و اعتقادات نسل جوان جامعه زده اند.

 

خوشگذرانی مربی ایرانی در دیسکوهای برزیل

جدیدترین مطالب