دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

دختران شائولین‌کار خوش استایل افغانی

تعدادی از دختران افغانی در باشگاه ووشو در کابل به فعالیت پرداخته اند دختران افغانی به  تازگی ورزش های رزمی را برای یادگیری انتخاب می نمایند چون می توانند در برابر افراد شرور از خود دفاع نمایند آنها در میان برف ها و سالن ها سرپوشیده اقدام به تمرین های سخت می نمایند و هدفشان دفاع شخصی و یاد گرفتن ورزش های رزمی می باشد در ادامه جزئیات بیشتر و تصاویری از دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

دختران شائولین‌کارِ افغان

دختران ۱۴ تا ۲۰ ساله افغان در یک باشگاه ووشو در کابل پایتخت افغانستان فعالیت می‌کنند. این دختران زیر نظر سیما عظیمی ۲۰ ساله مربی هنرهای رزمی آموزش شائولین می‌بینند. این دختران برای دفاع از خود به یادگیری ورزش رزمی شائولین رو آوردند. تمرین در برف تپه شهرک حاجی نبی در کابل نیز بخشی از این آموزش‌هاست.

 

دختران رزمی کار افغانستان

دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

دختران رزمی کار افغانستان

دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

دختران رزمی کار افغانستان

دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

دختران رزمی کار افغانستان

دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

دختران رزمی کار افغانستان

دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

دختران رزمی کار افغانستان

دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

دختران رزمی کار افغانستان

دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

دختران شائولین‌ کار خوش استایل افغانی + تصاویر

جدیدترین مطالب