فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان

چند روز پیش روز جهانی فوتبال زنان در دنیا بود به مناسبت این روز در تهران توسط بانوان ورزشکار مراسمی را برگزار کردند در این مراسم پیشکسوتان فوتبال ایران حضور پیدا کردند این مراسم در آکادمی فوتبال زنان برگزار شد زنان فوتبالیست هم در این مراسم حضور داشتند درادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زنان فوتبالیست در روز جهانی فوتبال زنان در ایران را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

مراسم روز جهانی فوتبال زنان در آکادمی فوتبال زنان برگزار شد. جمعی از مسئولان، پیشکسوتان و ملی‌پوشان فوتبال بزرگسالان و جوانان به همراه تیم‌ ‌ملی اوکراین در این مراسم شرکت کردند.

  

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان

فوتبال بازی کردن زنان ایرانی در روز جهانی فوتبال زنان + تصاویر

 

منبع: ایسنا 

جدیدترین مطالب