لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

این پیرمرد رکورد پرسرعت ترین دوچرخه سوار را از آن خود کرد

مجموعه : اخبار ورزشی
این پیرمرد رکورد پرسرعت ترین دوچرخه سوار را از آن خود کرد

به تازگی یکی پیرمرد مسن درمسابقات دوچرخه سواری شرکت کرد و رکورد گینس را به نام خود ثبت کرد. پیرمرد ۱۰۰ ساله فرانسوی رکورد سریعترین پیرمرد دوچرخه سوار را از آن خود کرد.

 

این پیرمرد سرزنده عنوان سریعترین دوچرخه سوار در میان کهنسالان را از آن خود کرد و توانست نام خودرا با این عنوان درکتاب گینس به چاپ برساند.او توانست مسیری ۱۰۰ کیلومتری را با متوسط سرعت ۲۳ کیلومتر در ساعت بپیماید.

 

رابرت مارچند ۲۶ نوامبر امسال ۱۰۱ ساله خواهد شد. او ماه هاست که شبانه روز تمارین سختی را انجام میدهد تا بتواند مسیر مشخص شده را در کمتر از ۵ ساعت طی کند.

 

نهایتا هفته گذشته او موفق شد این مسیر ۱۰۰ کیلومتری را با سرعت متوسط ۲۳.۳۵ کیلومتر بر ساعت و در مدت زمان ۴ ساعت و ۱۷ دقیقه و ۲۷ ثانیه طی کند.

این پیرمرد رکورد پرسرعت ترین دوچرخه سوار را از آن خود کرد

این پیرمرد رکورد پرسرعت ترین دوچرخه سوار را از آن خود کرد

این پیرمرد رکورد پرسرعت ترین دوچرخه سوار را از آن خود کرد

این پیرمرد رکورد پرسرعت ترین دوچرخه سوار را از آن خود کرد

این پیرمرد رکورد پرسرعت ترین دوچرخه سوار را از آن خود کرد

این پیرمرد رکورد پرسرعت ترین دوچرخه سوار را از آن خود کرد

 

 

 

جدیدترین مطالب