کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر پیش دبستانی

کاردستی روز مادر برای کودکان پیش دبستانی و مهد کودک با کمک مربیان مهد می توان ساخت در ادامه مدل کاردستی روز مادر پیش دبستانی مناسب برای هدیه روز مادر و جدیدترین مدلهای کاردستی روز مادر مهد کودک را مشاهده می کنید. همچنین یکی از ایده های جالب برای ساخت کاردستی استفاده مواد بازیافتی و یا سی دی های بی استفاده است.

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر پیش دبستانی

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر پیش دبستانی

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر برای کودکان

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر برای پیش دبستانی

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی به مناسبت روز مادر

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی گل برای روز مادر

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی کارت پستال برای روز مادر

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر پیش دبستانی

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

 

آموزش ساخت کاردستی روز مادر در مهد کودک

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

وسایل مورد نیاز کاردستی روز مادر برای کودکان

چوب بستنی

چسب

فوم

ابتدا چند عدد چوب بستنی آماده کنید و آنها را به دلخواه رنگ کنید.

سه عدد از چوب بستنی های را برای قسمت جلوی جعبه به هم بچسبانید.

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

سه عدد از چوب بستنی ها را برای قسمت پشت جعبه به هم بچسبانید.

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر مهد کودک

 

دو عدد از آنها را زیر جعبه بگذارید و آنها را به هم بچسبانید.

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

سپس گل های داخل جعبه را با فوم آماده کرده و رنگ آمیزی کنید و آنها را به چوب بستنی بچسبانید و داخل جعبه قرار دهید.

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر مهد کودک

 

جعبه گل آماده شد..می توانید آن را برای روز مادر تقدیم به مادرتان کنید.

 

آموزش ساخت کاردستی روز مادر برای کودکان پیش دبستانی

وسایل لازم برای کاردستی روز مادر در پیش دبستانی ها:

 

آبرنگ یا گواش
شانه تخم مرغ

قیچی

کاغذ یا پارچه

چسب

روبان

ساقه گل

 

ابتدا کاغذ یا پارچه زیر دسته گل را رنگ آمیزی کنید.

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

سپس شانه تخم مرغ را به وسیله قیچی از هم جدا کنید.

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر در مهد کودک و پیش دبستانی

 

سپس شانه تخم مرغ را رنگ آمیزی کنید.

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

بگذارید رنگ آنها خشک شود

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی روز مادر برای کودکان در مهد کودک

 

سپس مقداری چسب داخل آنها بریزید.

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

بعد از اینکه آنها را به چسب آغشته کردید دکمه ها را وسط آنها بچسبانید.

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

ایده برای ساخت کاردستی روز مادر برای کودکان پیش دبستانی

 

سپس گل های آماده شده را روی پارچه رنگ شده بچسبانید

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

روبان را به ساقه های بپیچید و آنها را روی پارچه بچسبانید.

کاردستی روز مادر پیش دبستانی | کاردستی روز مادر مهد کودک

کاردستی برای روز مادر در پیش دبستانی

 

کاردستی شما آماده است. آن را روی یه تکه مقوا یا تخته بچسبانید و آن را برای روز مادر به مادرتان تقدیم کنید.

 

کاردستی رو مادر یک ایده جالب برای کودکان است که هم اکنون در پیش دبستانی و مهد کودک هستند در بالا مدل های زیبای کاردستی روز مادر برای کودکان پیش دبستانی و آموزش ساخت کاردستی کودکانه برای روز مادر را مشاهده کردید.

برچسب‌ها: ,

جدیدترین مطالب