لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

آموزش تصویری کشیدن توت فرنگی (نقاشی)

آموزش تصویری کشیدن توت فرنگی (نقاشی)

 

آموزش تصویری کشیدن توت فرنگی (نقاشی)

 

1. ابتدا دو بیضی مطابق شکل بکشید.

 

    2. خطوط نقطه چین نشان دهنده ی آن است که شما باید آن را پاک کنید ولی اول بهتر است خطوط منحنی اضافه شده را مطابق شکل رسم کنید.

 آموزش تصویری کشیدن توت فرنگی (نقاشی)

 3. حالا بهتر است کلاه سبز رنگ توت فرنگی را رسم کنید.

 آموزش تصویری کشیدن توت فرنگی (نقاشی)

 4. نقطه های سیاه درون توت فرنگی را با مداد سیاه بکشید.

 آموزش تصویری کشیدن توت فرنگی (نقاشی)

 5. حالا توت فرنگی تان را رنگ کنید.

 آموزش تصویری کشیدن توت فرنگی (نقاشی)

 

 

 

جدیدترین مطالب