لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

آموزش ساختن قایق مجهز به بادبان (ویژه کودک)

آموزش ساختن قایق مجهز به بادبان (ویژه کودک)

 

وسایل مورد نیاز

قایق بادبانی

چوب پنبه

تیغ

یک برگه کاغذ

 

 

 

مرحله ی اول

چوب پنبه را از مرکز به صورت عمودی ببرید.

 

 

آموزش ساختن قایق مجهز به بادبان (ویژه کودک)

 

 

 

مرحله ی دوم

 

لبه ای آن را مرتب کنید.

 

 

آموزش ساختن قایق مجهز به بادبان (ویژه کودک)

 

 

 

مرحله ی سوم

 

برای ساختن بادبان از یک برگه کاغذ استفاده کنید و با توجه به اندازه ی چوب پنبه مثلثی از کاغذ جدا کنید.

 

 

آموزش ساختن قایق مجهز به بادبان (ویژه کودک)

 

 

مرحله ی چهارم

 

در سطح بالایی چوب پنبه شکافی را در قسمت طولی ایجاد کنید.

 

 

آموزش ساختن قایق مجهز به بادبان (ویژه کودک)

 

 

مرحله ی پنجم

 

بادبان را با دقت داخل شیاف قرار دهید طوری که کاملاً محکم شود.

 

شما می توانید به کمک یک چوب پنبه دو قایق زیبا در زمان کوتاه بسازید،اما می توانید همیشه با آن بازی کنید.

 

آموزش ساختن قایق مجهز به بادبان (ویژه کودک)

 

 

 

جدیدترین مطالب