شعر کودکانه میلاد امام جواد | شعر کودکانه تولد امام جواد

شعر کودکانه میلاد امام جواد | شعر کودکانه تولد امام جواد

شعر کودکانه میلاد امام جواد | شعر کودکانه تولد امام جواد

امام جواد علیه السلام نهمین پیشوا  وامام مسلمانان سراسر جهان هستند. اگر می خواهید در روز میلاد امام جواد زیباترین اشعار کودکانه تولد امام جواد را پیدا کنید در ادامه شعر کودکانه تولد امام جواد و شعر کودکانه میلاد امام جواد آورده شده است.

 

شعر کودکانه امام جواد

امام نهم ما
فرزند مولا رضاست
امام جواد،
معدن جود و صفاست
مثل همه امامان
با علم وبا سواد است
با حیوونا مهربون و
جوان ترین امام
آخ که چه خوب و
مهربونه آقا
دوستش داریم
دوستش داریم یه دنیا

جدیدترین مطالب