متن شعر لالایی برای بچه ها، کودکان و نوزاد

متن شعر لالایی برای بچه ها، کودکان و نوزاد

متن شعر لالایی برای کودکان

متن لالایی گفتن برای کودک از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اگر می خواهید که کودک شما به راحتی و آسان در شب هنگام خواب برود باید یک متن شعر لالایی برای کودکان بخوانید در اینجا مجموعه ای از جدیدترین متن شعر لالایی برای کودکان و نوزاد را تهیه و گردآوری کرده ایم. لالایی همچنین می‌تواند در کاهش ضربان قلب و آرام کردن نوزادان نقش مهمی داشته باشد. دانشجویان دانشگاه بیرجند در پژوهشی تأثیر آوای لالایی بر درصد غلظت اشباع اکسیژن خون نوزادان نارس را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تحریکات شنیداری مطلوب مثل شنیدن صدای لالایی مادر بر میزان اکسیژن‌گیری نوزاد نارس از طریق منظم‌کردن تعداد تنفس تاثیر دارد.

متن شعر لالایی برای بچه ها، کودکان و نوزاد

متن شعر لالایی برای بچه ها

لالایی محلی کردی
روله ی خوشه ویست بینایی چاوم
فرزند دوست داشتنی ام، نور چشمانم
هیزی ئه ژنوم و هیوای ژیانم
توان زانوهایم و امید زندگی‌ام
هه تا دییته وه هه ر چاوه ریتم
تا برگردی چشم به راهت هستم
هه لورکی منالیت هه ر راده ژه نم
گهواره بچگی‌ات را همین طور تکان می‌دهم
لای لای نه مامی ژیانم
لای لای این نهال زندگی‌ام
من وینه ی باخه وانم
من مثل باغبان هستم
به دل چاودیریت ده که م
با دلم از تو مواظبت می‌کنم
بخه وه ده ردت له گیانم
بخواب دردت به جانم
هه ی لایه لایه لایه
هی لای لایی
کورپه ی شیرینم لایه
نوزاد شیرینم لای لایی
بنوه تاکووسبه ینی
بخواب تا فردا
مژده ی ئاواتم دینی
مژده آرزویم بیاورد
ئه ی به ر خوله ی شیرینم
ای بچه (نوزاد کوچک و شیرین) شیرینم
ئاواتی هه موو ژینم
آرزوی تمام زندگی‌ام
شه وی تاریک نامینی
شب تاریک نمی‌ماند
تیشکی روژ دیته سه ری
نور صبحدم بالا می‌آید
هه ی لایه لایه لایه
کورپه ی زور جوانم لایه
نوزاد بسیار زیبایم لای لایی
بنوه ئاسو رووناکه
بخواب افق روشن است
دیاره وه ک خور رووناکه
معلوم است و مثل آفتاب روشن است
هه ی لایه لایه لایه
کورپه ی شیرینم لایه
فرزند شیرینم لای لایی
سه د خوزگه به خوزگایه
صد بار ای کاش
دایکی تو لیره بوایه
مادر تو اینجا بود
لالایی محلی ترکی
لای لای لار
لاي لاييْنام يات بالام
گوُن ايله چيْخ بات بالام
من آرزوما چاتماديم سن آرزووا چات بالام
لالايي تو هستم بخواب ، فرزندم
بهمراه آفتاب طلوع و غروب كن ، فرزندم
من به آرزو ي خودم نرسيدم تو به آرزويت برس ، فرزندم
لاي لاي آهو گؤز بالام
لاي لاي شيرين سؤز بالام
گؤزَل ليكده دونيادا تكدي منيم اؤز بالام
لالايي فرزند چشم آهوي من
لالايي فرزند شيرين سخنم
در زيبايي در دنيا فرزند من تك است
لالاييْنام اؤز بالام
قاشي قارا گؤز بالام
ديلين بالدان شيرين دير دوداغيْند سؤز بالام
لالايي تو هستم فرزندم
فرزند چشم و ابرو سياه من
زبانت از عسل شيرينتر است حرف روي لبت فرزندم
لايْ لايْ ديلين دوز بالام
ديل آچ گينان تئز بالام
من اوتوروم سن دانيْش شيرين شيرين سؤز بالام
لالايي ، زبانت نمك است فرزندم
زود زبان باز كن فرزندم
من بنشينم تو حرف بزن حرف هاي شيرين فرزندم
لاي لاي بالام گوُل بالام
من سَنَه قوربان بالام
قان ائيلَه مَه كؤنلوُموُ گَل مَنَه بير گوُل بالام
لالايي فرزند گل من
من بقربان تو فرزندم
دل مرا خون نكن بيا براي من بخند فرزندم
لاي لاييْنام گوُل بالام
تئل لَري سوُنبوُل بالام
كَپَنَك دَن سئرچَه دَن يوخوسو يوُنگوُل بالام
لالايي تو هستم فرزند گل من
مو هايت مثل سنبل ، فرزندم
از پروانه از گنجشك فرزند من خوابش سبك تر است

♣ ♣ ♣

متن شعر لالایی کودکانه

لالایی گیلکی
شالی شالی ترا دردی بگیرای‌
می جان شیرینا خوابی بگیرای‌
شالی شالی ترا مرگای بگیرای‌
می عزیز جان کوچیکا خوابی بگیرای‌
شالی شالی تو شالان امیری‌
دور خانه موجی مرغانا گیری‌
شالی شالی بوشو آواره بوبو
می عزیز جان کوچیکا آرام بگیرای‌

معنی فارسی لالایی گیلکی
شغال،ای شغال!درد به جانت بیفتد،تا آرام جان من،بخوابد.
شغال،ای شغال!الهی تو بمیری،عزیز کوچک من خوابش بگیرد
شغال،ای شغال!تو امیر شغالان هستی،دور خانه می‌گردی تا مرغها را شکار کنی
شغال،ای شغال!برو آواره شو،تا عزیز کوچک من آرام بگیرد.

♣ ♣ ♣

متن شعر لالایی برای نوزاد

لالایی محلی بیرجندی
الالالا، گل آلو،
دوخوشو سیب زرد آلو.
الالالا، گلم باشی،
بخوابی بلبلم باشی،
تسلای دلم باشی.
الالالا گلم دخو، گلم بیدار،
گلم هیچ وقت نشه بیمار.
الالالا لالاش می یاد،
صدای کفش آقاش می یاد،
آقاش رفته زن گیره،
کنیز صد تومن گیره.
الالالا تو را دارم، چرا از بی کسی نالم.
الالالا زر در گوش،
ببر بازار مرا بفروش،
بیک من آرد و سی سیر گوش
الالالا گل زیره
چرا خوابت نمی گیره
بحق سوره یاسین
بییایه خوتو را گیره

♣ ♣ ♣

متن شعر لالایی محلی برای کودکان

لالایی محلی شیرازی
لالالالا، گل آبشن
کاکا رفته چشوم روشن
لالالالا، گل خشخاش
کاکا رفته خدا همراش
لالالالا، گل زیره
بچه‌م آروم نمی‌گیره
گل سرخ منی، شاله بمونی
ز عشقت می‌کنم من باغبونی
تو که تا غنچه ایی بویی نداری
همین که وا شدی با دیگرونی
لالایت می گم و خوابت نمی‌آد
بزرگت می کنم یادت نمی‌آد
عزیز کوچکم رفته به بازی
به پای نازکش بنشینه خاری
به منقاش طلا خارش درآرید
به دستمال حریر رویش ببندید
لالالالا، گل پسته
بابات رفته کمر بسته
لالالالا، گل خشخاش
بابات رفته خدا همراش
لالالالا، گل نعنا
بابات رفته شدم تنها

♣ ♣ ♣

متن شعر لالایی گل پونه برای کودکان

لالالا گل پونه بابات رفته در خونه لالالالا گلم باشی همیشه در برم باشی
لالالالا گل آلو درخت سیب و زرد آلو لالالالا گلی دارم به گاچو بلبلی دارم
لالالالا گل خشخاش بابات رفته خدا همراش لالالالا گل زیره بابات دستاش به زنجیره
لالالالا گلم لالا بخواب ای بلبلم لالا لالالالا گل لاله دوست داریم من و خاله
لالالالا گل دشتی همه رفتن تو برگشتی ، خداوندا تو پیرش کن خط قرآن نصیبش کن
لالالالا گلم باشی بزرگ شی همدمم باشی، کلام الله تو پیرش کن زیارت ها نصیبش کن
لالالالا گل زردم نبینم داغ فرزندم، خداوندا تو ستاری همه خوابن تو بیداری، به حق خواب و بیداری عزیزم را نگه داری

♣ ♣ ♣

متن شعر لالایی برای بچه ها آرامشبخش بوده و بسیاری از مادران از تاثیر مثبت متن شعر لالایی برای کودک نمی دانند در بالا همانطور که دیدید زیباترین متن شعر لالایی کودکانه برای بچه ها آورده شده است.

جدیدترین مطالب