لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اشعار زیبای (روزه کله گنجشکی)

مجموعه : شعر و قصه کودک
اشعار زیبای (روزه کله گنجشکی)

شعر روزه کله گنجشکی

اشعار زیبای (روزه کله گنجشکی)

روزه گرفته
امروز یک کودک

کله گنجشکی
روزه ی کوچک

تا ظهر نخورده
آب و غذایی

می کرده قورقور
شکمش گاهی

ظهر افطار کرده
با نان و خرما

مامان بهش گفت:
صد باریکلا

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب