لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

آقای باغبان (شعر زیبا)

مجموعه : شعر و قصه کودک
آقای باغبان (شعر زیبا)

 

آقای باغبان (شعر زیبا)

 

من آقای باغبونم
دارم یه آواز میخونم

می گم به گل های قشنگ
گل های ناز و رنگارنگ

به به به!چه خوشگلید!
سرخید و سبزید و سفید

من دوس دارم شمارو
قربون برم خدارو

که آفریده بلبل
لاله و یاس و سنبل

نگاه من به گلهاس
به سبزه و چمن هاس

کارم رو دوست دارم
همیشه گل می کارم

گل می کارم  گل ناز
شعر می خونم با آواز

کارم خیلی تمیزه
گل واسه من عزیزه

گل همیشه قشنگه
نازه و رنگارنگه

 

 

 

جدیدترین مطالب