لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

اسم پسر دوقلو باید با هم قافیه و آهنگ یکسانی داشته باشند اگر به دنبال زیباترین اسم های دوقلو پسر باکلاس و جدید هستید در این مقاله لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی برایتان آورده شده است. امیدواریم از مجموعه و فهرست بهترین اسم های دوقلو پسر مذهبی و امروزی خوشتان بیاید.

 

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی

اسم پسر دوقلو را می توانید از میان فهرست اسامی پسرانه برای دوقلوها انتخاب کنید اگر مایل هستید لیست اسم پسر دوقلو را داشته باشید توصیه می کنیم این مقاله را در مرورگر گوشی تان ستاره دار کنید تا در نشانک های مرورگرتان همیشه قابل دسترسی باشد سایت سماتک در اینجا مجموعه 300 اسم برای دو پسر دوقلو تهیه و آماده شده است.

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

اسم پسر دوقلو (با حرف الف)

اَردلان و اردوان
اَرسام و ارشام
اَرسلان و اردلان

آباد و آبدست

آبادیس و آباریس

آبان داد و آبان زاد

آرشام و ارشمیدس

آبان سا و آبان یاد

آتش زاد و آتش پا
اَرشام و ارشیا
اَشکان و کیان

آذرداد و آذرشب
اِحسان و حسان
اِرشاد و مهرشاد
اِرمیا و آریا
اِسرافیل و میکائیل
ابوالحسن و ابوالحسین
اتابک و بابک
احد و احمد
احمد و محمود
احمد و حامد
احمد و حمید
ادیب و شکیب
ارژن و ارژنگ
اسماعیل و ابراهیم
اصغر و اکبر
افشار و افشین
الیا و ارمیا
الیاس و عباس
الیان و الیاس
امید و نوید
امیر و امین
امیراردلان و امیرارسلان
امیرپارسا و امیرپاشا
امیرپوریا و امیرپویا
امیرپویان و امیرپویا
امیرسامان و امیرسبحان
امیرصدرا و امیرطاها
امیرعباس و امیرعرفان
امیرعطا و امیرطاها
امیرکسرا و امیرسدرا
امیرمحمّد و امیرمحمود
ایلیا و ارمیا
ایلیاد و ایلیار
ایمان و امین
آبان و آبدین
آبتین و آتین
آتان و آتین
آتیلا و ایلیا
آتین و آرتین
آدریان و آدرین
آذرباد و آذربان
آراد و آراز
آران و آرتان
آرتا و آرتین
آرتام و آرشام
آرتیمان و آرتین
آرتین و رادین
آردا و آرشا
آرسِن و آرسام
آرش و آرشام
آرمان و آرمین
آرمین و آروین
آریا و آرین
آریاباد و آریابان
آریابد و آریاراذ
آریان و آرین
آزاد و آراد
آوید و نوید
آیدین و آیین

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

اسم پسر دوقلو (با حرف ب)

بَردیا و بهنیا
بَرزین و فرزین
بَشیر و بصیر
بَهرام و شهرام
بُرهان و سبحان
بنیامین و یاسین
بِهداد و بهراد
بِهراد و بهزاد
بِهروز و شهروز
بِهکام و بهنام
بِهنام و شهرام
بِهنود و شهنود
بِهیاد و شهیاد
بِهین و متین
بِهینا و بهنیا
باراد و آراد
باربد و رامبد
بامداد و بامشاد
بهبود و بهنود
بهداد و بهراد
بهدین و رادین
بهراد و شهراد
بهرنگ و ارژنگ
بهسود و بهنود
بهشاد و مهرشاد
بهفام و بهنام

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

اسم پسر دوقلو (با حرف پ)

پَرهام و بهنام

پرهام و پدرام
پدرام و پندار

پیام و پیرداد
پوریا و پویا
پویا و پویان
پویان و پیمان

پادرا و پاردیک

پارسا و پارسیا

پارسان و پارسیان

پاشا و پایا

پرستش و پندار

پژمان و پژواک

پناه و پندار

پولاد و پهلوان

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

بهترین اسم دو پسر دوقلو (با حرف ت)

تاج‌الدین و سراج الدین
توحید و وحید
تیرداد و فرداد

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

لیست اسم پسر دوقلو (با حرف ج)

جانيار و جهانیار
جاويد و جویان
جلال و جلیل
جليل و جمال
جمال و کمال
جويان و کیان
جهان و جویان
جهاندار و جهانگیر

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

فهرست اسامی دوقلوهای پسر (با حرف ح)

حِسام و حسان
حامد و حامی

حاتم و حارث

حافظ و حامد
حسن و حسین

حامی و حامین

حجت و حبیب

حجت الله و حجت الدین

حر و حزین

حسام و حسان

حسن رضا و حسنعلی

حشمت الله و حکمت الله

حمد و حمید

حمیدعلی و حمیدرضا
حمید و مجید

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

اسم های پسر دوقلو جدید (با حرف د)

داتام و داتان
دادمهر و دادور
دادور و دادیار
دارا و داراب
داران و دارمان
دارنوش و داریوش
داریا و بردیا
دامور و دامون
دانا و دارا
دانوش و داریوش
دانیار و جانیار
داوود و داوید
دایان و رایان
رَها و رهام
رُهام و پرهام
راتین و متین
رادان و رادمان
رادمهر و شادمهر
رادوین و رادین
راستین و راشین
رامتین و رامسین
رامین و رامتین
رایا و رایان
رایان و کیان

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

اگر به زودی قرار است صاحب دو پسر دوقلوی دوست داشتنی شوید و یا اکنون آنها به دنیا آمده اند در اینجا لیست زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید و باکلاس آورده شده است. یکی از مهمترین دغدغه های والدین دوقلوهای پسر انتخاب اسم برای دوقلو پسر است. سایت سماتک در اینجا برایتان کالکشن و فهرست زیباترین و بهترین اسم های دوقلو پسر را گردآوری کرده ایم تا به شما در انتخاب اسم دوقلوهای پسرتان کمک کرده باشیم. این اسامی دوقلوی پسرانه در شکل و آوا و گاهی در معنی با یکدیگر هماهنگ هستند و به نظر می‌رسد برای اسم دوقلو پسر مناسب باشند.

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

اسم دوقلوی پسر (با حرف ز – ژ)

زُبید و زبیر
زامیاد و بامداد
زانیار و زامیاد

زاب و زاد

زادان فر و زادان فرخ

زادبه و زادسرو

زادفرخ و زادمن

زاگرس و زال

زامیاد و زاوش

زرار و زراسپ

زرتشت و زرداده

زرمهر و زروان

زمان و زریون

زمران و زواره

زوپین و زویین

زیا و زیار

زهیر و زیرک

زاهد و زاهر

زبید و زبیر

ژافه و ژاو

ژاماسب و ژوبین

ژنگ و ژورک

ژیگس و ژاییز

ژوان و ژوبین

ژیان و ژیار

ژیار و ژیوار

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

اسم دوقلو پسر (با حرف س)

سَحاب و شهاب
سابین و سارین
ساسان و سامان
سام و سامان
سامان و سامین
سامی و حامی
سامیار و سانیار
سبلان و اردلان
سپنتا و سپند
سپهر و سپهرداد
سپهراد و سپهر
سرافراز و سرفراز
سعید و حمید
سورن و سورنا
سورین و سورن
سیامک و سیاوش
سیروان و سیروس
سینا و نیما
سیناک و رستاک

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

زیباترین اسامی برای دو پسر دوقلو (با حرف ش)

شَنتیا و سپنتا
شاها و طاها
شروان و شروینشهرود
شهراد و شهرود
شهرداد و مهرداد
شهزاد و بهزاد
شهسان و شایان
شهنام و بهنام
شهیاد و مهیاد

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

اسم های زیبا برای دو پسر دوقلو (با حرف ط – ع)

طَهورا و طاها
طاها و طاهر
طهماسب و طهمورث
عابد و ساجد
عادل و عارف
عاطِف و عاکف
عرشیا و عرفان
عرفان و عارف
عماد و عمران
عمید و حمید
عیسی و مسیح
غَفّار و غفور

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

اسم پسر دوقلو (با حرف ف)

فاران و شایان
فرازان و فرازمان
فرامرز و فریبرز
فربد و فربود
فرحان و سبحان
فرداد و فردین
فرزاد و فرداد
فرزام و فرزان
فرزین و فرزاد
فرشاد و فرشید
فرنود و فربود
فرهاد و فرهام
فرهام و فرهان
فرهود و فرنود
فرید و نوید
فریمان و فرینام

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

انتخاب اسم پسر دوقلو (با حرف ک)

کارن و کارینا
کامداد و کامران
کامشاد و بامشاد
کامیار و مهیار
کریم و رحیم
کسرا و سدرا
کمال و جمال
کمیل و کمال
کورش و کوروس
کوشا و کوشاد
کوشاد و کوشان
کی‌راد و کی‌زاد
کیا و کیاراد
کیاشا و کیا
کیارش و کیانوش
کیانوش و داریوش
کیانوش و کیا
کیوان و کیهان

لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی | زیباترین اسم های دوقلو پسر جدید

اسم دوقلو پسر (با حرف م)

مِهداد و مهرداد
مِهراب و مهران
مِهرداد و مهرزاد

مِهزاد و فرزاد

ماکان و کیان
مانا و مانی
مانی و حامی
ماهان و ماکان
مبین و متین
محمّد و محمود
مزدک و بابک
میثاق و میثم
میعاد و میثاق
میلاد و میعاد
نامدار و نامور
نوید و نوین
نیکان و کیان
نیهاد و مهراد
وارتان و واروژان
هاتف و عارف
هوداد و هوراد
هوشمند و هوشیار
هومان و هومن
هونام و هومان
هیراد و هیرسا
هیوا و هیراد
یاسر و یاسین
مهدی و مهدیار

 

زیباترین اسامی برای دوقلوهای پسر که بسیار جدید و باکلاس هستند را در این مقاله خواندید امیدواریم از لیست اسم پسر دوقلو اصیل ایرانی به ترتیب حروف الفبا لذت برده باشید. برای انتخاب اسم دوقلو پسر زیاد عجله نکنید و با صبر و مشورت با پدربزرگ و مادربزرگ بچه های دوقلو پسر مشورت کنید.

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب