تصاویر دیدنی نخستین مدلینگ مرد عرب در عربستان

تصاویر دیدنی نخستین مدلینگ مرد عرب در عربستان

تصاویر دیدنی نخستین مدلینگ مرد عرب در عربستان

به تازه گی یک مرد مدلینگ در عربستان انتخاب شده است که لباس های عربی را به معرض نمایش بگذارد این مدلینگ عرب تصاویری را در فضای مجازی از خود به معرض تماشا گذاشته است که در سایت سماتک قرار داده ایم در ادامه مشاهده فرماید…

 

خدیجه الشهری نخستین زن عربستانی است که تصمیم گرفته در حوزه طراحی مد از مردان عربستانی استفاده کند.

 

تصاویری از نخستین مدلینگ مرد عرب در عربستان

تصاویر دیدنی نخستین مدلینگ مرد عرب در عربستان

تصاویر دیدنی نخستین مدلینگ مرد عرب در عربستان

مدلینگ مرد عربستان

تصاویر دیدنی نخستین مدلینگ مرد عرب در عربستان

تصاویر دیدنی نخستین مدلینگ مرد عرب در عربستان

جدیدترین مطالب