عکس های زیباترین مجری های زن افغانستان

عکس های زیباترین مجری های زن افغانستان

عکس های زیباترین مجری های زن افغانستان

تصاویر زیباترین مجری های زن افغانستان را در ادامه می بینید. زیباترین زنان افغانی که مجری شده اند را در این پست برایتان به نمایش گذاشته ایم. عکس های زیباترین مجری های زن افغانستان را در سماتک می بینید.

عکس های زیباترین مجری های زن افغانستان

تلویزیون ملی افغانستان در سایت آژانس خبری باختر که مربوط به تلویزیون افغانستان اعلام کرد که مجریان زن باید پوشش خود را رعایت کرده و ” اخلاق اسلآمی و فرهنگ ملی” را در نظر بگیرند.

عکس های زیباترین مجری های زن افغانستان

عکس های زیباترین مجری های زن افغانستان

در این بیانیه آمده است که اهداف رسانه ملی رعایت فرهنگ اسلامی زنان و مجریان زن می باشد و باید طبق قوانین و شئونات اسلامی رفتار کنند ، وگرنه از فعالیت و ورود آنها با آرایش غلیظ و زننده و با لباس های چسبان به سازمان جلوگیری خواهد شد.

عکس های زیباترین مجری های زن افغانستان

طبق این قانون گویندگان زن باید با پوشش و لباس سنگین و طبق با فرهنگ اسلآمی و ملی جلوی دوربین بروند که نشان دهنده شحصیت آنها باشد. در افغانستان حدود پنجاه تلویزیون خصوصی فعالیت می کند که بیشتر مجریان آنها زن هستند.

عکس های زیباترین مجری های زن افغانستان

تصاویر زیباترین مجری های زن افغانستان

جدیدترین مطالب