قاصدک

الفبا

قاصدک

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

بیان احساسات با شعرهایی کوچک روی عکس

 

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس شعر، سروده، چامه یا چکامه یکی از کهن‌ترین گونه‌های ادبی و شاخه‌ای از هنر است.ویژگی اصلی شعر را موزون و آهنگین بودنِ آن دانسته‌اند.شعر راهی برای بیان احساسات است. یادمان نرود شاعران نامداری چون حافظ و سعدی گوهرگرانبهایی برایمان به یادگار گذاشتند که با گذشت چندین قرن از آن هم ذره ای گزند نیابد. خیلی از افراد خوش ذوق که طبع شعرشان همیشه به راه است احساسات و مفهموم خود را از طریق شعر به هم میرسانند واین گونه ارتباطی زیبا باهم برقرار میکنند. حال به نمونه هایی هایی از شعر های کوتاه را که برایتاتن آورده ایم گوش جان بسپارید.

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

شهر هایی ماندگار

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

شهر های کوتاه

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

دلنوشته هایی زیبا

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

شهر هایی ماندگار

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

دلنوشته هایی زیبا

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

شهر هایی ماندگار

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

دلنوشته هایی زیبا

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

دلنوشته هایی زیبا

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

دلنوشته هایی زیبا

 

دلنوشته های کوتاه عاشقانه روی عکس

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب