مجموعه جملات تکان دهنده و آموزنده روی عکس

مجموعه جملات تکان دهنده و آموزنده روی عکس

جملات دلنشین و معجزه آسا

مجموعه جملات تکان دهنده و آموزنده روی عکس را در سایت سماتک می بینید. تا توانی رفع غم از چهره ی غمناک کن در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن . . .همیشه شنیدن جملاتی پر مفهموم از بزرگان در روح و جانمان اثر میگذارد و در خاطرمان ثبت میشود.گاهی وقتی از موضوعی دلگیر و ناراحت هستیم شنیدن جملاتی آرام بخش و تسکین دهنده از زبان دیگری به نقل قول از بزرگی میتواند خاطرمان را آرام کند و موجب تسکین خاطرمان گردد. حال برایتان مجموعه ای از چند جمله زیبا و دلنشین را آورده ایم تا از خواندن آن ها لذت کامل را ببرید.

مجموعه جملات تکان دهنده و آموزنده روی عکس

عکس نوشته های مفهمومی

مجموعه جملات تکان دهنده و آموزنده روی عکس

عکس نوشته های زیبا

مجموعه جملات تکان دهنده و آموزنده روی عکس

عکس نوشته های غمگین

مجموعه جملات تکان دهنده و آموزنده روی عکس

عکس نوشته های جالب

مجموعه جملات تکان دهنده و آموزنده روی عکس

عکس نوشته های مفهمی

مجموعه جملات تکان دهنده و آموزنده روی عکس

عکس نوشته های زیبا

مجموعه جملات تکان دهنده و آموزنده روی عکس

عکس نوشته های مفهمی

مجموعه جملات تکان دهنده و آموزنده روی عکس

عکس نوشته های زیبا

مجموعه جملات تکان دهنده و آموزنده روی عکس

عکس نوشته های جالب

مجموعه جملات تکان دهنده و آموزنده روی عکس

عکس نوشته های مفهمومی

مجموعه جملات تکان دهنده و آموزنده روی عکس

عکس نوشته های پر بار

 

مجموعه جملات تکان دهنده و آموزنده روی عکس

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب