عکس های عاشقانه پسر و دختر بغل هم

عکس های عاشقانه پسر و دختر بغل هم

عکس های عاشقانه پسر و دختر بغل هم

عکس های عاشقانه پسر و دختر بغل هم

عکس عاشقانه

عکس های عاشقانه پسر و دختر بغل هم

عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه پسر و دختر بغل هم

تصاویر عاشقانه دختر و پسر

عکس های عاشقانه پسر و دختر بغل هم

عکس عاشقانه 2017

عکس های عاشقانه پسر و دختر بغل هم

عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه پسر و دختر بغل هم

بعضی ها خیال می کنند

دوست داشتن

ساده است

خیال می کنند

باید همه چیز خوب باشد

تا بتوانند کسی را عاشقانه دوست داشته باشند

اما…

من می گویم

دوست داشتن درست از زمانی شروع می شود

که بی حوصله می شود

که بهانه می گیرد

که یادش می رود بگوید

دلتنگ است

یادش می رود

با شیطنت بگوید

دوستت دارم

دوست داشتن از زمانی شروع می شود

که خنده هایتان بغض شود

بغض هایتان آغوش بخواهد

و ببینید آغوشش کمرنگ است

اگر در روزهای ابری و طوفانی

دوستش داشتی

شــــــــــاهکار کرده ای

عکس های عاشقانه پسر و دختر بغل هم

جدیدترین آلبوم عکس عاشقانه دختر و پسر

عکس های عاشقانه پسر و دختر بغل هم

عکس های عاشقانه دختر و پسر

عکس های عاشقانه پسر و دختر بغل هم

تصاویر دختر و پسرهای عاشق

عکس های عاشقانه پسر و دختر بغل هم

عکس های عاشقانه پسر و دختر در بغل هم

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب