زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

عکس های نوشته دار عاشقانه و رمانتیک همیشه درد و دل جوانان را می گوید و زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه برای پروفایل بسیار مناسب می باشند اگر می خواهید چندتا از عکس های نوشته دار عاشقانه را در صفحع شخصی تان قرار دهید با ما همراه باشید.

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

یجوری نادیدت میگیرم
که به بودنتشک کنی

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

دل به دل راه ندارد که به عینی دیدم
دل من غرق در آشوب و لبش خندان بود

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

من که خاکستر شدم اما تو هنگام وداع
کاش قدری بر لبانت آه حسرت داشتی !

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

هیچ کس نمی دانست چه طعمی دارد دوست داشتنت
مقصر من بودم، آنقدر از تو گفتم، عمومی شدی، و دست هایم خالی ماندند

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

عکسهای نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

گفتم از دست غمت سر به جهان در بنهم
نتوانم، که به هر جا بروم در نظری

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

کدامین معجزه کَم می کند این بار دوری را
که من با یازده آیین و مذهب گریه کردم

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زندگی در دو جمله
خلاصه میشود:
لذت بردن از روزهای خوب
صبر کردن در روزهای بد
اگر حال خوبی داری،
شکرگزار باش و لذت ببر.
و اگر حالت بد است،
صبر داشته باش
روزهای خوب خواهند آمد

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

عکس نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه و احساسی

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه و رمانتیک

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

ماها که باباهامون پولدار نبود اینو خوب یاد گرفتیم که راحت قید چیزهایی که دوست داریم رو بزنیم
یه لطفی کن اگه دوستمون داری،ناز نکن

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

جدیدترین عکس های نوشته دار معنی دار عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

عکس های نوشته دار پر معنی و شاخ عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

عکس های نوشته دار پر معنی و احساسی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

چشمی به رهت دوخته ام باز که شاید
بازآیی و برهانی ام از چشم به راهی

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

عکس های نوشته دار دخترونه عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

من حلالت کرده ام،
شب خوش،بخواب،اما بدان…
آه من در سینه ام،
امشب تقلا میکند…!

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

آرزو می کنم
که خنده ات
تنها به عادت مرسوم ” عکس گرفتن ” نبوده باشد!
و تو
خندیده باشی در آن لحظه
از ته دل…
چراکه خنده ی تو
جهان را زیبا میکند.

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه برای پروفایل

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

سه چیز زیباست:
بیخبر دعایت کنند
نبینی، نگاهت کنند
ندانی، یادت کنند

دعایتان میکنیم به خیر
نگاهتان میکنیم به پاکی
یادتان میکنیم به خوبی!

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

آدم ها
آنقدر زود عوض می شوند
آنقدر زود که
تو فرصت نمیکنی
به ساعت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه
بین دوستی ها تا دشمنی ها
فاصله افتاده است!

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

جواب بعضیا یه جمله خیلی کوتاهه
چرا فکر میکنی به تو ربطی داره؟

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

عکس های نوشته دار پسرونه عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

سهم من بودی،ولی حق را به ناحق می خورند

ای دو صد لعنت بر این دنیا و این تقدیر باد

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

شتر هم
تو این گرما دووم نمیاره
بعد من پتو نندازم رووم خوابم نمیبره

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

حسود نیستم اما کسی به غیر خودم؛
غلط کند که بخواهد رقیب من باشد !

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

کاش
یکی بود که با بودنش دیگه
هیچ وقت نمیگفتم
کاش یکی بود…

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

زیباترین عکس های نوشته دار پر معنی عاشقانه

جدیدترین مطالب