الفبا

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

نوشته های عاشقانه و به یاد ماندنی از بزرگان

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس در ادامه این پست سماتک گردآوری شده است. در این مطلب سعی شده است گلچینی از بهترین و به یاد ماندنی ترین نوشته ها را در غالب عکس برایتان جمع آوری کنیم. قبل از آن برشی از کتاب عامه پسند از چارلز بوکوفسکی را می آوریم:

 

اغلب بهترین قسمت های زندگی اوقاتی بوده اند که هیچ کاری نکرده ای و نشسته ای و درباره ی زندگی فکر کرده ای. منظورم این است که مثلا میفهمی همه چیز بی معناست. بعد به این نتیجه میرسی که نمیتواند خیلی هم بی معنا باشد، چون تو میدانی که بی معناست و همین آگاهی تو از بی معنا بودن تقریبا معنایی به آن می دهد . میدانی منظورم چیست؟ بدبینی خوش بینا…

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

 

متن هایی زیبا و عاشقانه در قالب عکس

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب