تصاویری از زندگی دسته جمعی 11 توله خرس پاندا

تصاویری از زندگی دسته جمعی 11 توله خرس پاندا

توله خرس پاندا

تصاویری از زندگی دسته جمعی 11 توله خرس پاندا را در ادامه می بینید. این توله پانداها در چین متولد شده اند و هم اکنون در یکی از مراکز نگهداری توله خرس پاندا زندگی می کنند. در این مرکز هر سال تعداد زیادی توله خرس پاندا نگهداری می شود.

تصاویری از زندگی دسته جمعی 11 توله خرس پاندا

تصاویری از زندگی دسته جمعی 11 توله خرس پاندا

تصاویری از زندگی دسته جمعی 11 توله خرس پاندا

تصاویری از زندگی دسته جمعی 11 توله خرس پاندا

تصاویری از زندگی دسته جمعی 11 توله خرس پاندا

تصاویری از زندگی دسته جمعی 11 توله خرس پاندا

تصاویری از زندگی دسته جمعی 11 توله خرس پاندا

تصاویری از زندگی دسته جمعی 11 توله خرس پاندا

 

تصاویری از زندگی دسته جمعی 11 توله خرس پاندا

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب