سلفی های دختران دبیرستانی با خرس وحشی در حیاط مدرسه

سلفی های دختران دبیرستانی با خرس وحشی در حیاط مدرسه

عکس های سلفی دانش آموزان دختر با خرس قطبی

 

سلفی های دختران دبیرستانی با خرس وحشی در حیاط مدرسه مردم دنیا را در فضای مجازی شگفت زده کرد. این خرس که به طرز نامعلومی وارد حیاط دبیرستان دخترانه شده بود همه مسئولین و دانش آموزان را ترساند و در آخر دختران دبیرستانی توانستند با خرس عکس های سلفی یادگاری بگیرند.

 

دانش‌آموزان مدرسه در منطقه‌ای در سیبری روسیه بعد از اینکه یک خرس به محل بازی آن‌ها آمده بود و با گلوله کشته شده بود، با آن عکس سلفی انداختند.

سلفی های دختران دبیرستانی با خرس وحشی در حیاط مدرسه

این خرس گرسنه درست در زمانی که کلاس‌های صبح در حال آغاز شدن بودند، به محوطه سرگرمی دانش‌آموزان وارد شد و باعث وحشت دانش‌آموزان مدرسه شد.

سلفی های دختران دبیرستانی با خرس وحشی در حیاط مدرسه

بعد از حضور نیروهای پلیس در محوطه با تماس مسئولان مدرسه، آن‌ها تلاش کردند که خرس را به آرامی به بیرون از حیاط مدرسه هدایت کنند اما این خرس بود که پرخاشگرانه رفتار کرد و شروع به حمله به مردمی که در محل بودند، کرد.

سلفی های دختران دبیرستانی با خرس وحشی در حیاط مدرسه

با وجود مقاومتی که خرس از خود نشان می‌داد، تنها تصمیمی که برای نیروهای پلیس مانده بود شلیک کردن به آن بود و پلیس‌ها آن کار را انجام دادند.

سلفی های دختران دبیرستانی با خرس وحشی در حیاط مدرسه

بعد از اینکه خرس بی‌جان روی زمین بود، مدیر مدرسه به دانش‌آموزان اجازه داد که با آن عکس سلفی بیندازند.

سلفی های دختران دبیرستانی با خرس وحشی در حیاط مدرسه

گفتنی است،متخصصان حیوانات درباره حمله رفتار پرخاشگرانه خرس گفته‌اند که این رفتار خرس به خاطر پیر بودن و پوسیدن دندان‌های آن بوده است.

 

سلفی های دختران دبیرستانی با خرس وحشی در حیاط مدرسه

جدیدترین مطالب