عکس های شکنجه وحشیانه گاو نر از طریق آلت تناسلی اش

عکس های شکنجه وحشیانه گاو نر از طریق آلت تناسلی اش

عکس های شکنجه وحشیانه گاو نر از طریق آلت تناسلی اش

4 مرد گردن کلفت یک گاو نر را به طرز فجیعی شکنجه دادند. این مردان پس از بستن سیم بکسل به دور بیضه ها و آلت تناسلی گاو او را روی زمین به طرز زجرآوری می کشاندند.

عکس های شکنجه وحشیانه گاو نر از طریق آلت تناسلی اش

تصاویری از روستایی در کشور چین در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده است که باز هم از حیوان آزاری انسان‌ها خبر داده است.

عکس های شکنجه وحشیانه گاو نر از طریق آلت تناسلی اش

در این تصاویر دیده می‌شود که 4 مرد چینی یک گاو نر را از طریق بیضه هایش به نرده‌ای بسته‌اند و به شدت آن را می‌زنند و گاو که بسیار ترسیده است، تلاش می‌کند با کشیدن طناب آن را پاره کند و خود را آزاد کند.

عکس های شکنجه وحشیانه گاو نر از طریق آلت تناسلی اش

فردی از این گروه با یک چاقو جلوی گاو می‌آید و آن را در سر گاو فرو می کند و بعد با چند ضربه گاو را روی زمین می‌اندازند و بعد از باز کردنش آن را روی زمین می‌کشند.

جدیدترین مطالب