لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تصاویری از ماهی های منجمد شده در رودخانه های نروژ

تصاویری از ماهی های منجمد شده در رودخانه های نروژ

به علت سرمای زیاد در کشور نروژ بسیاری از ماهی های این منطقه یخ زده اند. این یخ زدگی باعث مرگ دسته جمعی ماهی ها در آب های نروژ شده است.

 

تصاویری از ماهی های منجمد شده در رودخانه های نروژ

تصاویری از ماهی های منجمد شده در رودخانه های نروژ

تصاویری از ماهی های منجمد شده در رودخانه های نروژ

تصاویری از ماهی های منجمد شده در رودخانه های نروژ

تصاویری از ماهی های منجمد شده در رودخانه های نروژ

تصاویری از ماهی های منجمد شده در رودخانه های نروژ

تصاویری از ماهی های منجمد شده در رودخانه های نروژ

تصاویری از ماهی های منجمد شده در رودخانه های نروژ

 

 

 

جدیدترین مطالب