لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

مردم این روستا به جای سگ نگهبان از یوزپلنگ استفاده می کنند (عکس)

مردم این روستا به جای سگ نگهبان از یوزپلنگ استفاده می کنند (عکس)

مردم این روستا به جای سگ نگهبان از یوزپلنگ استفاده می کنند

 در یکی از روستاهای دور افتاده دنیا مردم به جای اینکه از سگ و گربه در خانه هایشان نگهداری کنند از حیوانات وحشی و درنده ای همچون یوزپلنگ، کفتار و میمون استفاده می کنند.

 

مردم روستا نشین در آفریقای جنوبی به جای انتخاب سگ و یا گربه به عنوان حیوان خانگی از حیوانات وحشی حیات وحش نظیر میمون، پینتون ، یوزپلنگ وحشی و کفتار استفاده می کنند.

 

به گزارش سایت سماتک البته داشتن این گونه از حیوانات برای بسیاری وحشت آور و در مواردی غیر قابل باور اما برای ساکنین این مناطق امری طبیعی و بسیار معمول است.

 

ساکنین روستایی با رام کردن گونه های وحشی نظیر کفتار و بابون که نوعی میمون است الگوی نگه داشتن از حیوانات خانگی را به صورت کامل تغییر داده اند. تصاویری از این حیوانات درنده در روستا را در ادامه این مطلب سماتک مشاهده می کنید.

مردم این روستا به جای سگ نگهبان از یوزپلنگ استفاده می کنند (عکس)

مردم این روستا به جای سگ نگهبان از یوزپلنگ استفاده می کنند (عکس)

مردم این روستا به جای سگ نگهبان از یوزپلنگ استفاده می کنند

مردم این روستا به جای سگ نگهبان از یوزپلنگ استفاده می کنند (عکس)

مردم این روستا به جای سگ نگهبان از یوزپلنگ استفاده می کنند (عکس)

یوزپلنگ نگهبان در روستا

مردم این روستا به جای سگ نگهبان از یوزپلنگ استفاده می کنند (عکس)

مردم این روستا به جای سگ نگهبان از یوزپلنگ استفاده می کنند (عکس)

وحشی ترین حیوانات حیات وحش در روستا

مردم این روستا به جای سگ نگهبان از یوزپلنگ استفاده می کنند (عکس)

جدیدترین مطالب