نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8

مجموعه : عکس های ماشین
فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8

فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8 در یکی از بهترین نمایشگاه های اتومبیل جهان معرفی شد. خودروی جدید فراری آپشن های بسیار زیادی دارد که عکس های جدیدترین مدل فراری با موتور توربوشارژر V8 را در ادامه مشاهده می کنید.

فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8

فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8

فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8

فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8

فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8

فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8

فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8

فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8

فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8

فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8

فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8

فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8

 

فراری GTC4Lusso T مجهز به موتور توربوشارژ V8

جدیدترین مطالب